Sagliktube.Com
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Gut Hastalığı İçin Bitki Kürü

GUT HASTALIĞI

Vücuttan uzaklaştırılması gereken maddeler, ürik aside dönüştürülerek atılır. Ürik asit, pürin denilen madddelerin yıkım ürünüdür. Özellikle protein yapısındaki maddelerin atım şekli olan ürik asidin, atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretiliyorsa bu madde vücutta birikir. Kanda bulunan miktarı artar. Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu burada iltihap oluşur. Bu soruna gut hastalığı denir.

Gut hastalığı,romatizmal bir hastalıktır. Diğer hastalıklardan farklı olarak zaman zaman ortaya çıkar. Sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösterir. Müzmin bir hastalık olan gutun, kesin tedavisi yoktur.

Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Gut hastalığı, en çok 40-65 yaş arasında ortaya çıkar. Kadınlarda genelde menopoz döneminden sonra görülür. Gençlerde görülmesi çok düşük bir ihtimaldir.

Belirtileri

Gut hastalığı ataklar halinde gelir. İlk atak şiddetlidir.Eklemlerde ağrı ve şişme olur. Özellikle ayak baş parmağında görülür. Parmak, çok hassaslaşır, şişme,kızarıklık ve ağrı hissi uyanır. Gece ya da sabaha karşı, uykudan uyandıracak kadar rahatsız edici bir ağrıdır.

Ataktan sonra, hastalık, herhangi bir belirti vermeden devam eder. Sadece yapılan testlerle, kandaki ürik asit miktarının yüksek olduğu saptanır. Bu durum, başka atak geçirene kadarki, yani iki atak arasındaki, ara dönemdir.

Eklemlerde, tuz kristalleri biriktiğinden, hareket kısıtlanması görülür. Ayrıca şekil bozuklukları, eklemlerin görevini yapamaması gibi durumlar ortaya çıkar. Bu tuz kristalleri, deri altında, avuç içinde, parmak uçlarında da şişliklere neden olur. Bir zararı yoktur. Fakat çok büyük olduğu durumlarda alınması gerekebilir.

Tanı

Öncelikle uzman bir hekime başvurmalısınız. Sağlık ocakları, bunun için yeterli olmayabilir. Gut hastalığının olduğunu düşündürecek durum, kanda ürik asit miktarının yüksek olmasıdır. Yapılan testlerde bu durum saptanır fakat ürik asit miktarının yüksek olması, gut hastalığının olduğu anlamına gelmez. Bunun dışında gut tanısı koyduracak özel bir kan testi yoktur.

Film çekimi de şişliklerin görülmesini sağlar. Fakat kesin tanısının konması için, eklemlerden alınan sıvıda, ürik asit kristallerinin varlığını tespit etmek gerekir. Bu eklem sıvısı, şişmiş ve ağrılı olan eklemden alınır.

Risk faktörleri

Başlıca risk faktörleri yaş, cinsiyet ve genetik yapıdır. Bazı uzmanlara göre, hastaların yüzde 50’sinden fazlasının aile hikâyesinde bu hastalık var. Daha önce sözü edilen Alfred, “Hem babamda hem dedemde gut vardı” diyor. Ayrıca gut daha çok erkekleri etkiler, özellikle de 40 ile 50 yaş arası erkekleri. Gerçekten de, erkeklerin bu hastalığa yakalanma ihtimali kadınlardan üç-dört kat fazladır, menopozdan önce kadınlarda gut seyrek görülür.

Obezite ve beslenme: Encyclopedia of Human Nutrition şunları belirtiyor: “Gutta uygulanacak beslenme programında, artık yüksek düzeyde pürin içeren gıdaların kısıtlanmasından çok, gutla sıkça ilişkilendirilen metabolik hastalıkların, yani obezite, dislipidemi [kan yağlarının oranının, örneğin kolesterol düzeyinin artması] ve insülin direnci sendromunun tedavisi üzerinde durulacak gibi görülüyor.”

Yine de bazı uzmanlar yüksek miktarda pürin içeren gıdaları, örneğin mayayı, bazı balık ve kırmızı et türlerini azaltmayı da öneriyorlar.*

İçki: Aşırı alkol tüketimi ürik asit atılımını engelleyip vücutta birikmesine neden olabilir.

Sağlık sorunları: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Mayo Klinik’e göre, bazı sağlık sorunları gut hastalığını tetikleyebilir. Bunların arasında “şeker hastalığı, kanda yağ ile kolesterol düzeyinin yüksek oluşu (hiperlipidemi) ve atardamarların daralması (arteriyoskleroz) gibi kronik rahatsızlıklar, ayrıca tedavi edilmeyen yüksek tansiyon (hipertansiyon)” bulunuyor. Aynı zamanda gut, “yatak istirahatinin yol açtığı hareketsizlik ile ani ya da ciddi hastalıklar veya yaralanmalarla” ve böbrek hastalığıyla da bağlantılıdır. Guttan en çok ayak başparmağının etkilendiği anlaşılıyor; bunun nedeni bu parmaktaki kan dolaşımının daha zayıf ve ısının daha düşük olmasıdır. Bu iki koşul da ürik asidin birikmesini artırabilir.

İlaçlar: Gut riskini artıran ürünler arasında şunlar yer alır: tiazid grubu idrar söktürücüler (vücuttan su atılmasını artıran ilaçlardır, sıklıkla yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), düşük doz aspirin, organ nakli yapılan hastalara organın reddedilmesini önlemek için verilen ilaçlar ve kemoterapi ilaçları.

Korunma yolları

Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ve ilaçlar ürik asit düzeylerini düşürebilir. Etkili olan beslenme ve yaşam tarzı tercihleri et ve deniz ürünleri gibi gıdaların alımının azaltılması, yeterli miktarda C vitamininin tüketilmesi, alkol ve fruktoz tüketiminin sınırlandırılması ve obeziteden kaçınılmasıdır. Kilolu bir adamın düşük kalorili diyet ile beslnmesiyle ürik asit düzeyleri 100 µmol/l'a (1,7 mg/dl) düşmüştür. Günde 1.500 mg C vitamini alımı gut riskini %45'e kadar azaltır. Kahve tüketimi (çay tüketimi değil) daha düşük bir gut riski ile ilişkilendirilir. Gut, uyku apnesine bağlı olarak, oksijenden mahrum kalan hücrelerden salınan pürinler vasıtasıyla sonradan ortaya çıkabilir. Apne tedavisi atakların oluşmasını azaltabilir.

Beslenme Usül ve Esasları

Gut hastalığının tedavisinde diyet önlemleri ve hayat tarzı değişiklikleri daima ilaç tedavisinden önce gelmelidir; çünkü bu önlemler gutla birlikteliği sık olan diabet, hipertansiyon ve kardiovasküler hastalıkları önlemek veya geciktirmek açısından da fayda sağlayacaktır.

Gut Hastalığında Diyet Tedavisinin İlkeleri:

   1. Pürinden zengin besinler kısıtlanır. Örneğin: et, balık, kümes hayvanları gibi pürin içeren besinler akut atak dönemlerinde tüketilmemelidir. Akut atak dönemleri geçince bu besinler az miktarda (60 g/ gün) verilebilir. Süt, peynir, yumurta pürinden sınırlı diyette en iyi protein kaynaklarıdır.

   2. Yağ, böbreklerden ürik asit atımını azaltır ve vücutta ürik asit birikimini arttırır. Bu nedenle yağ biraz sınırlandırılmalıdır. Günlük enerjinin %20- 25’ i yağdan sağlanacak bir diyet düzenlenmelidir. Diyette karbonhidrat miktarı biraz arttırılır.

   3. Sebze ve meyveler idrarı alkali yaptığı için diyette daha çok kullanılır. İdrar alkali yapılarak, ürat kristallerinin erimeden çökmesi önlenir.

   4. Ürat kristallerinin atılması için bol sıvı önerilir.

   5. Aşırı miktarda alkollü içecek alınması vücutta ürik asit miktarının artmasına neden olacağı için yasaklanmalıdır. Aşırı alkol tüketilmesi gut hastalığının nedeni değildir; ancak bir atağı tetikleyebilir.

   6. Kahve ve çay vücutta pürin oluşumunu etkilemediği için vücutta serbesttir.

   7. Gutlu hastaların çoğu şişman kişiler olduğundan zayıflama diyeti önerilmektedir. Ancak hızlı ağırlık kaybı kan ürik asit düzeyini arttıracağı için akut ataklara neden olabilir. Bu nedenle uzun sürede zayıflama önerilir.

Tedavi

Tedavi esas olarak ilaç tedavisi ve diyet alışkanlığındaki değişiklikler olarak sınıflandırılabilir. Hedef ağrının azaltılması, akut atakta iltihap süresinin kısaltılması, tekrarlayan ataklardan korunma ve eklem hasarından korunma olarak söylenebilir.

İlaç Tedavisi

Gutta kullanılan ilaç tedavisini, bireye göre ve aynı bireyde hastalığın seyrine göre ayarlanmaktadır. Gut hastalığı olmayan sadece kan ürik asit düzeyi yüksek (hiperürisemi) hastalarda ek başka bir problem bulunmadığı takdirde ilaç tedavisine gerek yoktur.

İlaç tedavisi şu durumlarda kullanılır:

•Akut ataklarda ki ağrı ve şişmeden korunmak için ağrı kesici iltihap giderici ilaçlar, kortizon veya kolşisin kullanılır.

•Tekrarlayan ataklardan korunmak için Türkiye'de bulunan tek ilaç olan ürikoliz (allopurinol) kullanılır.

•Tofüs tedavisi veya tofüsten korunmak için ürikoliz (allopurinol) kullanılır.

•Böbreklerde ürik asit taşı (ürat taşı) oluşumunu engellemek için ürikoliz (allopurinol)

Bu ilaçların tümü güçlü ilaçlar olup, bu ilaçları niçin aldığınızı, yan etkilerini ve bir problemle karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmeniz gerekir.

Akut atakların tedavisi

Kolşisin (colchicum dispert): 2400 yıldan beri gut tedavisinde kullanılmaktadır. Akut ataklardaki şişlik ve ağrıları geçirir. Atağın ilk 8-12 saatinde alınırsa etkili olacaktır. Akut atak tedavisi için kullanıldığında günde 12 tablete (2 saatte bir 1 tablet) kadar yüksek dozlarda alınması gerekmektedir. Bu yüksek dozlarda kullanımı kolay değildir ve yan etkileri bu dozda fazlaca ortaya çıkmaktadır bu nedenle günümüzde akut atak tedavisi için kolşisin çok tercih edilmemektedir. Ağız yoluyla alındığında ishal, bulantı ve karında kramplara neden olabilir. Yan etkiler ortaya çıktığında ilacı bırakın ve doktorunuza bildirin. Kolşisin gut hastalığının tedavisi ve atakların önlenmesi için uzun dönem kullanılan bir ilaç değildir.

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) (voltaren, endol, naprosyn vb): Günümüzde akut ataklardaki ağrı ve şişliklerin tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardır. Bu tedavi kolşisin kadar etkilidir ve yan etkisi daha azdır. Başlıca yan etkileri karında ağrı, baş ağrısı, deri döküntüleri ve baş ağrısıdır.

Kortikosteroid (kortizon) tedavisi: Prednol, deltakortril veya flantadin olarak ilaçları vardır. Bazen akut ataklarda doğrudan iltihaplı eklemin içine yapılarak ağrı ve şişliğin giderilmesine çalışılır. Diğer ilaçlara yanıt yoksa veya diğer ileçların kullanımına engel durum varsa ağızdan veya kas içine enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Hızlı etki sağlar. Mide ülseri, böbrek yetmezliği gibi ağrı kesici iltihap giderici ilaçların kullanılamadığı durumlarda daha sık tercih edilir.

ACTH (synachten depot amp): Bir çeşit kortizon ilacıdır. Bu ilaç bazen akut atakların tedavisinde kullanılır.

Ürik asit düzeyinin düşürülmesinde kullanılan ilaçlar

Aşağıda anlatılacak olan bu ilaçlar tofüs oluşumunu, böbrekte taş oluşumunu önlemek ve gut ataklarının sıklığını azaltmak, önlemek ve tedavi etmek amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçlar bir kez kullanılmaya başladığında ömür boyu kullanılması gereken ilaçlardır.

Ürik Asit Yapımını Azaltan İlaçlar

Allopurinol (ürikoliz): Vücutta ürik asit yapımını azaltarak ürik asidin hem kan hem de idrar miktarını düşürür. Ürik asit nedenli böbrek problemi veya böbrek taşı olan hastalarda ideal ilaçtır. Yan etkileri arasında deride döküntüler ve hafif batın rahatsızlığı vardır. Karında ağrı yapar ama bu genellikle geçicidir ilacı kullandıkça bu şikayet kaybolur. Nadiren allopurinol şiddetli alerjik döküntüye neden olabilir. Eğer ürtiker tarzında deri döküntüleri, kaşıntı, ateş, bulantı ve kas ağrıları olursa doktorunuzla temasa geçiniz. Bu ilaç bazı hastalarda uykuya ve dikkatte azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Ürik Asit Atılımını Arttıran İlaçlar

Bazı ilaçlar kan ürik asit düzeyini idrardan ürik asit atılımını artırmak vasıtasıyla yaparlar. Bunlar aynı zamanda tofüslerin erimesine ve eklemlerde ürik asit birikiminin engellenmesine yardımcı olurlar. Bu amaçla kullanılan ilaçlar probenesid ve sulfinpyrazone 'dur. Günlük olarak ağızdan alınırlar. Normal ürik asit düzeyine ulaşıldığında eklemlerde kristal depolanması olmayacaktır. Depolanan ürik asit de çözülmeye başlamış olacaktır.

Yaygın yan etkileri arasında bulantı, deri döküntüsü, karın ağrısı ve baş ağrısı vardır. Deri döküntülerine diğer yan etkiler eşlik etmediği durumlarda ilaç kullanılabilir. Yan etkiler birlikte seyrediyorsa doktorunuza başvurunuz. Bu ilaçlar sıvı olarak alınabilir. Bu ilaçların kullanımı sırasında aspirin alınmamalıdır. Bu iki ilaç Türkiye'de bulunmamaktadır. Probenesid ve sulfinpyrazone kullanımı idrar ürik asit miktarını artırmak suretiyle böbrek taşı oluşum riskini artırabilir. Bunu engellemek için her gün en azından 2-2.5 litre sıvı alarak idrarı sulandırmak gerekir. İlk kullanıldığı dönemde ürikoliz akut gut atağını arttırabilir. Bunu önlemek için ürikoliz başlandığında beraberinde kolşisin 3x1 veya NSAİİ birlikte başlanmalı ve yaklaşık 2-4 hafta belikte tedaviye devam edilmelidir. Ardından kolşisin veya NSAİİ kesilmeli tek başına ürikoliz tedavisine ömür boyu devam edilmelidir. Ürikoliz kullanıldığı dönemde bir akut atakla karşılaşılırsa ürikoliz tedavisi kesilmemelidir.

Bu ilaçların kullanımında diğer öneriler ise şunlardır:

•Tedavi esnasında doktorunuzun önerilerine uyunuz.

•İlaçları çift dozlarda kullanmayınız.

Siz sadece tek bir ilaca bağımlı olabilirken bazı hastalar için birden fazla ilacın birlikte kullanılması gerekebilir.

Diyet

Diyet ve gut hakkında şunlar bilinmelidir:

•Obesite yani aşırı şişmanlık kan ürik asit düzeyini yükseltir. Eğer yüksek kilolu iseniz doktorunuzla kilo vermek için görüşünüz.

•Beslenmenizde sınırlı olunuz. Aşırı miktarda proteinden zengin beslenme kan ürik asit düzeyini artıracaktır. Ürik asit miktarını yükseltecek besinler için doktorunuzla görüşünüz.

•Çay ve kahve kullanabilirsiniz. Alkol kullanmayınız. Fazla miktarda alkol alımı kan ürik asit düzeyini ve gut atakları sıklığını artıracaktır.

•Bol sıvı alınız. Az sıvı alımı böbreklerinizde ürik asit kristallerinizin birikimine neden olacaktır.

Şu besinler Ürik Asit düzeyini artırabilir: kırmızı et, beyin, böbrek, et suyu, sardalya, hamsi, karaciğer.

Günümüzde tofüslü gut hastalığı dışında gut hastalığı için proteinden kısıtlı diyet önerilmemektedir. Çünkü çok sıkı yapılan diyetlerin bile kan ürik asit düzeyini ilaçlar kadar düşüremediği ve çok etkili olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı gut hastalığında aşırı kırmızı et tüketilmemesi dışında özel bir diyet yoktur. Kişi her türlü besini aşırıya kaçmadan tüketebilir. Sadece tofüslü gut hastalığında diyetisyenin size verdiği diyeti uygulamalısınız.

Cerrahi

Cerrahi nadiren gut tedavisinde kullanılır. Büyük tofüslerin varlığında özellikle enfeksiyon varsa, eklem içi tofüslerinin varlığında veya tofüslerin vücudun tehlikeli bölgelerinde ortaya çıkması durumlarında cerrahi tedavi uygulanabilir. Tofüsler beyin dışında tüm vücutta ortaya çıkabilmektedir.

Gut Hastalığı Bitkisel Tedavi

Elma
Bu meyve gut hastalığına doğal çözümdür.
Her gün bir elma yemeniz ağrılarınızı hafifletecek, size şifa olacaktır.
Keza günde 1 bardak kiraz suyu da, içeriğindeki zengin antioksidanlar
sayesinde iltihabı azaltır ve sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olur.

Sebze Suları

Havuç, pancar, kabak ve salatalık suyu gibi taze sebze suları kan arındırır ve yavaş yavaş ağrıyı azaltır.

Sıcak Suda Ayaklarınızı Tutun

İçinde kaya tuzu olan sıcak suya ayaklarını koymak ve öylece beklemekte
gut ağrısını kesen şifa yollarındandır.

Limon

Limon en iyi detoks yiyeceklerindendir. Bedeni toksinlerden arındırıp, zindelik verir.
Günde en az 3 kez limonlu su içmek gut hastalığına bitkisel çözüm olur.
Hatta kireçlenme içinde limon suyu harika bir gıdadır.

Gut Hastalığı İçin Bitki Kürü

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Ekleme Tarihi by Admin - Kategori: İbrahim Saraçoğlu
704 İzlenme

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS
sahibinden satılık arsa Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ankara şehir hastanesi randevu bursa şehir hastanesi doktorları adana şehir hastanesi randevu alma elazığ fethi sekin şehir hastanesi manisa şehir hastanesi